Partij van de Pijl is groot voorstander van de pijl, en eist dan ook dat de staat meer gebruik gaat maken van dit teken. De multi-inzetbaarheid van het pijlsymbool is van ongekende waarde voor bijvoorbeeld zij die verdwalen, zij die niet kunnen kiezen, zij die geen richtingsgevoel hebben, en zij die willen volgen. Helaas onderschat ook Defensie het nut van de pijl, dat naast het richting geven ook als wapen gebruikt kan worden ter verdediging van het vaderland.

Wij, de PvdP zien onszelf dan ook als de pijler van de samenleving, de partij die ervoor zorgt dat u, als burger, makkelijk uw weg baant door de keuzes in het leven, stem op ons en u hoeft slechts te volgen, de pijl maakt uw keuzes. Het is klaar met de onderdrukking van dit symbool, het is afgelopen met het ontkennen van de grote maatschappelijke rol die sinds eeuwen weggelegd is voor de pijl. Tobben, twijfelen, zoeken en verdwalen zijn verleden tijd.


Volg de Pijl!